يکشنبه ، 17 آذر ، 1398
جستجو
RSS

اخبار

مطالب آذر 1396

حمایت از بانک مرکزی به عنوان مسئول ساماندهی موسسات غیرمجاز

حمایت از بانک مرکزی به عنوان مسئول ساماندهی موسسات غیرمجاز

چهارشنبه ,29 آذر 1396 17:13
تغییر رییس کل بانک مرکزی شایعه است
دومین کنفرانس اقتصاد ایران

دومین کنفرانس اقتصاد ایران

يکشنبه ,26 آذر 1396 00:20
مراکز پژوهشی و جامعه باید رابطه دوسویه با هم داشته باشند - داوری‌های شتاب‌زده، مانع از رشد دانش اقتصاد و سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران خواهد بود - نظام‌واره رابطه بین تحقیق و تحقق نیاز بسیار جدی کشور است - گرایش و توجه به تصمیم مبتنی بر تحقیق در دولت دوازدهم بیشتر شده است
در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران

در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران

چهارشنبه ,08 آذر 1396 19:58
حل مشکل یک میلیون و ۲۰۰ هزار سپرده گذار موسسات مالی غیرمجاز