شنبه ، 25 آبان ، 1398
جستجو
RSS

یادداشت ها

مطالب شهريور 1396

هماهنگى اقتصاد براى شكوفائى كسب و كار

چهارشنبه ,01 شهريور 1396 22:08
از بركات تنش زدايي و آرامش در اقتصاد ايران، اين است كه امروز بيش از هر زمان ديگر؛ همه از ضرورت هماهنگي بيشتر در سياستهاي اقتصادي براي دستيابي به سرعت بيشتر در رونق و رشد سخن مي‌گويند. در شرايط مضطرب و پرالتهاب، ديده‌ايم كه ادبيات اقتصادي به...