دوشنبه ، 4 تیر ، 1397
اخبار ویژه
دکتر نهاوندیان در همایش بزرگ تجاری ایران و عراق
دکتر نهاوندیان در همایش بزرگ تجاری ایران و عراق
1396-07-23
تهران و بغداد باید به سمت موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و تجارت آزاد گام بردارند - اظهارات ضدایرانی ترامپ تأثیری بر بازارهای ایران نداشت - ایران و عراق...
نشستی با روسا و مسوولان اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی کشور
نشستی با روسا و مسوولان اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی کشور
1396-07-16
تغییر در ساختار اقتصادی کشور بدون برنامه تحول امکان تحقق ندارد - ارائه نظرات و بازخورد فعالان اقتصادی برای سیاستگذاری ضروری است - رویکرد راه حل گرای س...
Pause
اخبار جدید
دکتر نهاوندیان در همایش بزرگ تجاری ایران و عراق
دکتر نهاوندیان در همایش بزرگ تجاری ایران و عراق
1396-07-23
تهران و بغداد باید به سمت موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و تجارت آزاد گام بردارند - اظهارات ضدایرانی ترامپ تأثیری بر بازارهای ایران نداشت - ایران و عراق...
نشستی با روسا و مسوولان اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی کشور
نشستی با روسا و مسوولان اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی کشور
1396-07-16
تغییر در ساختار اقتصادی کشور بدون برنامه تحول امکان تحقق ندارد - ارائه نظرات و بازخورد فعالان اقتصادی برای سیاستگذاری ضروری است - رویکرد راه حل گرای س...
دکتر نهاوندیان در مراسم تکریم از بازنشستگان نخبه کشور
دکتر نهاوندیان در مراسم تکریم از بازنشستگان نخبه کشور
1396-06-25
محروم کردن نظام مدیریت کشور از تجربه بازنشستگان به معنای تکرار سعی و خطاهای پرهزینه گذشته است - نباید اجازه داد قواعد حسابرسی در نظام در یک جاهایی است...
Pause
مصاحبه وسخنرانی ها
یادداشت ها
دات نت نیوک فارسی